ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
-------------------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 - 4 มกราคม 2557 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวนิติยาภรณ์ พัวเจริญเกียรติ
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จะสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 18 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามเกณฑ์การตัดสิน (ร้อยละ 60) หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาตามความเหมาะสม จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) ในวันที่
21 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


(นายสมชาย สงรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


อบต.หนองบัว ส่งเมล์ถึง อบต.หนองบัว 118.174.20.225 [ วันอังคาร ที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14:05 น. ]

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ