ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2556


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
************************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1. นายศักดาวุธ สิทธิโยธา *

 หมายเหตุ กำหนดสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งคนงานทั่วไป ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าสอบสัมภาษณ์และจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ ในการสอบครั้งนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556


(นายสมชาย สงรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


อบต.หนองบัว ส่งเมล์ถึง อบต.หนองบัว 118.173.142.115 [ วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:56 น. ]

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ