หนังสือสั่งการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศเหล้านภาลัยพุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2425
19 ก.พ. 2563
2 (อปท.ทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกรระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2405
11 ก.พ. 2563
3 (อปท.ทุกแห่ง)ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเจ้ารับการพิจารณารับโล่งรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2429
11 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1