ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัว-ถ้ำพระพุทธ หมู่ที่ 3,6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
13 มี.ค. 2561
82 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนหนองยาง-บ้านลำช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 มี.ค. 2561
83 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 มี.ค. 2561
84 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้่างโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมสะพานคสล.สายต้นไทร-หนองกก หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 มี.ค. 2561
85 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัว -ถ้ำพระพุทธ หมู่ที่ 3,6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 มี.ค. 2561
86 ประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฉลองกรุง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 มี.ค. 2561
87 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 ม.ค. 2561
88 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
28 ธ.ค. 2560
89 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 ธ.ค. 2560
90 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28