ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอรัษฎา ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 ต.ค. 2561
72 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ต.ค. 2561
73 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
14 ก.ย. 2561
74 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอรัษฎา ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 ก.ย. 2561
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหนองบัว - ถ้ำพระพุทธ ม.3,6 ต.หนองบัว ดาวน์โหลดเอกสาร
69
21 พ.ค. 2561
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมสะพานคสล. ม.2,7 ต.หนองบัว ดาวน์โหลดเอกสาร
52
21 พ.ค. 2561
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฉลองกรุง ม.9 ต.หนองบัว ดาวน์โหลดเอกสาร
49
16 พ.ค. 2561
78 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กบอ.ประจำเดือน มีนาคม 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 เม.ย. 2561
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าเขา หมู่ที่่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 มี.ค. 2561
80 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไทร-หนองกก หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
13 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28