ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยโขง ม.2 ต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 ก.ย. 2562
62 ประกาศโครงการขุดลอกสระน้ำสระพานโก ม.1,3,4 ต.หนองบัว ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 ก.ย. 2562
63 ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 ต.หนองยัว ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ก.ย. 2562
64 ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน้ำ แก้ปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 ก.ย. 2562
65 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 ก.ย. 2562
66 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า ต.เขาไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 ส.ค. 2562
67 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า ต.เขาไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
18 ก.ค. 2562
68 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า ต.เขาไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
28 มิ.ย. 2562
69 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า ต.เขาไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 พ.ค. 2562
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอรัษฎา ดาวน์โหลดเอกสาร
76
22 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28