ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
06 ม.ค. 2563
22 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน้ำ แก้ปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 ก.ย. 2562
23 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 ก.ย. 2562
24 ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำเขาหอมตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ก.ย. 2562
25 ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกตะกอนดินโคลนห้วยขุนดำ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ก.ย. 2562
26 ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลำห้วยงูเพื่อการเกษตร ตำบลเขาไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 ก.ย. 2562
27 ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านทุ่งม่วง หมู่ที่1
44
20 ก.ย. 2562
28 ประกาศผู้ชนะโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ก.ย. 2562
29 ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกสระน้ำหนองเลน บ้านด่านสาย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ก.ย. 2562
30 ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกทางระบายน้ำบ้านหนองหัด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28