ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างโครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020004 หมู่ที่ 4 บ้านทอนเหรียน ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ก.ย. 2563
12 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกสระน้ำหนองเลน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองปาง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
25 ก.ย. 2563
13 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกคลองขามและขุดสระเก็บน้ำ ตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
25 ก.ย. 2563
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกคลองขามและขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6,10 ขุดลอกคลองขาม ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร,คลองไส้ไก่ (จำนวน 3 สาย) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
53
18 ก.ย. 2563
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำหนองเลน หมู่ที่ 9 บ้านด่านสาย ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
18 ก.ย. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
17 เม.ย. 2563
17 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
09 เม.ย. 2563
18 ประกาศโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(แฟลต) อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
09 เม.ย. 2563
19 เอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
09 เม.ย. 2563
20 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28