ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
04 พ.ค. 2565
2 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
2460
02 มี.ค. 2564
3 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
2425
01 มี.ค. 2564
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
2419
01 มี.ค. 2564
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
2416
22 ก.พ. 2564
6 ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกคลองขามและขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6,10 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
2456
09 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกสระน้ำหนองเลน หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
2412
09 ต.ค. 2563
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างโครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020004 ดาวน์โหลดเอกสาร
2378
28 ก.ย. 2563
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างโครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020004 ดาวน์โหลดเอกสาร
2379
28 ก.ย. 2563
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างโครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020004 หมู่ที่ 3 ห้วยพงษ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
2361
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28