ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ตรวจเข้มการพกพาอาวุธทุกชนิด
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา กล่าวว่าัปัญหาวัยรุ่นทะเลาะเบาะแว้งกัน ยังมีอยู่ในพื้นที่อำเภอรัษฎา เมื่อมีงานต่าง ๆ ในพื้นที่่เช่น งานรื่นเริง งานศพ งานประเพณี หรืองานสวนสนุก เมื่อวัยรุ่นเหล่านี้พบกันจะมีการก่อเรื่องทะเลาะวิวาทและมีการใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายกัน คณกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอรัษฎา จึงเห็นชอบให้มีมาตรการตรวจเข้มห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดเข้าไปในบริเวณงานหรือรอบงาน โดยจะจัดชุดปฏิบัติการร่วมเคลื่อนที่ ประกอบด้วย ปกครอง ตำรวจ และประชาชนอาสาทุกประเภท ตั้งจุดสกัดตามถนนสายต่าง ๆ หากพบมีการพกพาอาวุธจะจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 140 คน