ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ห้ามยิงปืนในพื้นที่
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา กล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหมู่บ้้านต่าง ๆ ว่า มีราษฎรบางคนชอบยิงปืนขึ้นฟ้าในงานต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ หรืองานฉลองต่าง ๆ ทำให้ราษฎรใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากลูกกระสุนปืนที่ตกลงหลังคา และสร้างความหวาดกลัวให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและวัยรุ่นในทางไม่เหมาะสม จากการประชุมข้าราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ มีความเห็นว่าการยิงปืนในที่ต่าง ๆ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ควรปล่อยให้มีการกระทำดังกล่าว อำเภอรัษฎาจึงได้มีประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบ โดยห้ามมิให้มีการยิงอาวุธปืนทุกชนิดในที่ต่าง ๆ ของอำเภอรัษฎา หากพบเห็นเจ้าหน้าที่จะทำการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งได้มีประกาศแจกจ่ายไปทุกหมู่บ้านแล้ว โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ คอยดูแล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 175 คน