ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :รัษฎาเยี่ยมอุบัติเหตุศูนย์
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่าการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม ถึง 2 มกราคม 2556 อำเภอรัษฎา ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมูลนิธิการกุศล รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. และสมาชิก อส.สำรอง จัดตั้งจุดตรวจ จุดเตือนภัย ในทุกเส้นทาง โดยแบ่งเป็นเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจน โดยตั้งเป้าว่าการเกิดอุบัติเหตุควรเป็น "ศูนย์" หรือถ้ามีเกิดอุบัติเหตุบ้างก็ให้น้อยทีุ่สุดและไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของประชาชนโดยแท้จริง ไม่มีเรื่องเศร้าหมองใด ๆ มากวนใจ ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาในทุกจุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีอย่างยิ่ง ซึ่งปรากฏว่าการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอรัษฎาไม่มีเลย ถือว่าเป็น "ศูนย์" ถือว่าการทำงานแบบบูรณาการของอำเภอรัษฎาประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาใจใส่ดูแลเยี่ยมเยียนของผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีกำลังใจใจการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายที่อำเภอกำหนดไว้ จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 180 คน