ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :รัษฎาจัดงานวันเด็กยิ่งใหญ่
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่าจากการที่ได้กำหนดแนวทางการทำงานแบบบูรณาการไว้ว่า "เรามีกรมหนึ่งกรมเดียว กลมเกลียวรัษฎา" ทำให้ทุกภาคส่วนของอำเภอรัษฎา ได้เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือ โดยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 คือวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้กำหนดร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติอำเภอรัษฎา ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอรัษฎาเพียงแห่งเดียว โดยมีกิจกรรมหลายอย่าง นอกจากเด็กจะสนุกและผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปยังมาดูชมได้ จะมีชุดการแสดง กิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ รวมถึงอาเซียน การแสดงไหวพริบ การแข่งขันศิลปะการระบายสี เวทีการแสดงศิลปะประเภทรำของเด็กนักเรียน เวทีการแสดงความสามารถด้านการกีฬาและการสาธิต การแสดงบี-บอย และที่สำคัญคือ การแสดงศิลปะพื้นเมืองประเภทโปงลางของโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ซึ่งเคยเป็นแชมป์ประเทศไทยในการประกวดแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2554 นอกจากนั้น ยังมีการแจกของขวัญมากมายให้แก่เ็ด็ก ๆ ที่มาเที่ยวในงาน คิดว่าการจัดงานวันเด็กแห่งชาติอำเภอรัษฎาครั้งนี้จะสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างความรู้ให้แก่เด็ก ๆ และผู้ปกครองที่มาเที่ยวชมงานด้วย

NUSAPLAY
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 289 คน