ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :แนะนำร้านค้าของเก่าระวังภัย
  รายละเอียด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา ได้เชิญผู้ประกอบการค้าของเก่าทุกประเภททุกร้านมาประชุมที่ห้องประชุมอำเภอรัษฎา เพื่อทำความเข้าใจในการต่อใบอนุญาต การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และยังเพิ่มเติมถึงแนวทางการป้องกันภัยจากบรรดามิจฉาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะการรับซื้อแลกเปลี่ยน ให้มีการจัดทำบัญชีหลักฐานให้ชัดเจน กรณีรับซื้อของเก่า หากสงสัยว่าเป็นสิ่งของสาธารณะที่อาจได้มาโดยมิชอบ ให้แจ้งอำเภอหรือตำรวจทราบทันที และได้กำหนดให้มีเวลาเปิดระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. การติดกล้องวงจรปิด และการรักษาความสะอาดตามโครงการอำเภอใส - สะอาด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 181 คน