ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
  รายละเอียด : วันที่ 2 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์
นายอำเภอรัษฎา
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมมหิศรภักดี(ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา)โดยถือปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 2459 คน