ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกคลองขามและขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6,10 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกคลองขามและขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6,10 ขุดลอกคลองขาม ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ,คลองไส้ไก่ (จำนวน 3 สาย) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร และขุดสระเก็บน้ำ (จำนวน 2 สระ) ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,750.00 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 2455 คน