หนังสือสั่งการ
เรื่อง :(อปท.ทุกแห่ง)ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเจ้ารับการพิจารณารับโล่งรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :
Deposit Pulsa Tanpa Potongan
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 2428 คน