ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ราคากลางโครงการ 5 ล้าน ม.12 ต.ควนเมา
  รายละเอียด : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(อาคารตลาดชุมชนบ้านหน้าวัดควนเมา) ม.12 ต.ควนเมา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน