ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ขยับกายสบายชีวีด้วย “ลีลาศ”
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา กล่าวว่าอำเภอรัษฎา มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละประมาณ 1 ชั่วโมง ตามโครงการสุขภาพดี เศรษฐกิจก้าวหน้า รัษฎาก้าวไกล ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา ได้มีการดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายโดย รพ.สต. เป็นประจำ โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนประเภทการออกกำลังกายไปเรื่อย ๆ เพื่อมิให้ประชาชนเบื่อหน่าย ทั้งการรำตะบอง กระโดดยาง ฮูลาฮูป แอร์โรบิค สำหรับในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 เป็นต้นไป อำเภอรัษฎาได้กำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยวิธีลีลาศ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “ขยับกายสบายชีวีด้วยลีลาศ” โดยใช้ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดให้มีการฝึกการสอนทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ ระหว่างเวลา 16.00 – 17.30 น. ทั้งนี้เพราะเห็นว่าลีลาศเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก คือ ทำให้สมรรถภาพทางกายดีขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะทางกลไกของร่างกายให้ดียิ่งขึ้น ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้มีบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ดูสง่างาม ส่งเสริมให้รู้จักการเข้าสังคม รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี ทำให้มีเพื่อนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสำคัญที่สุดคือ ป้องกันโรคอัลไซเมอร์และทำให้มีชีวิตยืนยาว ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชน รวมทั้งข้าราชการด้วย


Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 2511 คน