ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :รัษฎาจ๊าบ รณรงค์ใส่ "ยะหยา - ปาเต๊ะ"
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่าการแต่งกาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของภาคนั้น ภาคเหนือ ภาคอีสาน มีการแต่งกายชัดเจน ไปที่ไหนหากเห็นใครใส่เสื้อม่อฮ่อมแสดงว่าเป็นคนภาคเหนือหรืออีสาน หรือไปเที่ยวจังหวัดแถวเหนือ - อีสาน จะเห็นคนทุกระดับทั้งข้าราชการ ประชาชน สวมใส่เสื้อผ้าชุดม่อฮ่อมทั้งนั้น สำหรับภาคใต้ยังไม่มีการแต่งกายแสดงสัญลักษณ์เด่นชัด จากการพูดคุยกับผู้เฒ่า ผู้แก่ ในพื้นที่กล่าวว่า คนภาคใต้ปกติแต่เดิมจะนิยมสวมใส่เสื้อผ้าเป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ เป็นชุดยะหยา หรือผ้าปาเต๊ะ แต่ปัจจุบันหาดูยากแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนใต้แต่งกายชุดยะหยา ผ้าปาเต๊ะ อำเภอรัษฎาจึงได้กำหนดให้มีโครงการ "รัษฎารักถิ่น รักผ้าซิ่น ผ้าไทย" โดยกำหนดให้ข้าราชการทุกภาคส่วน รวมทั้งกำันัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดยะหยา และผ้าปาเต๊ะ ทุกวันพุธ รวมทั้งในโอกาสการจัดงานต่าง ๆ ของอำเภอรัษฎา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และกำลังขยายไปสู่สมาชิก อสม. ทุกหมู่บ้าน หวังว่าโครงการ "รัษฎารักถิ่น รักผ้าซิ่น ผ้าไทย" จะช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาวใต้ให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปทุกภาคด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 2754 คน