ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :เพิ่มประชาอาสาเพื่อความมั่นคง
  รายละเอียด : นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่าพื้นที่อำเภอรัษฎา เป็นพื้นที่ชายแดนจังหวัดตรัง อยู่ติดกับอำเภอบางขันและอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการนำอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาหรือเป็นเส้นทางผ่านไปยังพื้นที่อำเภออื่น ซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจของอำเภอรัษฎามีน้อยไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอจึงได้เตรียมจัดหาประชาชนที่มีจิตอาสา เข้ามาฝึกอบรมเป็นอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง (อส.สำรอง) เพื่อรวบรวมประชาชนทุกประเภทให้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ในการักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในตำบลและหมู่บ้าน โดยจะจัดตั้งเป็นชุดปฏิบัติการร่วมเคลื่อนที่ ออกตรวจตรา ตั้งจุดสกัด ในเส้นทางต่าง ๆ ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อส. ตชต. (ตำรวจชุมชนประจำตำบล) อปพร. และ อส.สำรอง ขณะนี้มีประชาชนสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็น อส.สำรอง แล้ว 600 คน สำหรับประชาชนที่สนใจจะสมัครเข้ารับการฝึกเป็น อส.สำรองเพิ่มเติม สมัครได้ที่ีที่ทำการปกครองอำเภอรัษฎา ฝ่ายความมั่นคง โทร. 075-286149 เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองแล้ว อำเภอรัษฎาจะทำการฝึกอบรมทันที ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลและ อบต.ทุกแห่ง ในอำเภอรัษฎา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 443 คน