กิจกรรม : เปิดโครงการอำเภอยิ้ม.. เคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลควนเมา เพื่อแก้ไขปัญความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้


รายละเอียด :
    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้ม.. เคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลควนเมา เพื่อแก้ไขปัญความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการทดลองเดินเครื่อง ของโรงงานกรีนริเวอร์ ตรัง พาเนล จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลควนเมา มีประชาชนได้รับผลกระทบจากเสียง กลิ่น ฝุ่น ควัน และนำ้เสียง จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนโรงงานเข้าร่วมประชุม ผลการประชุมในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1. ให้อำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้เดือดร้อนหมู่บ้านละ 1 คน 2.ให้โรงงานจัดทำแผนปรับปรุงแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเสนอคณะกรรมการตามข้อ 1 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาแผนร่วมกัน 3. คณะกรรมการตามข้อ 1 จะออกติดตามผลการแก้ไขปัญหา ของโรงงานทุกเดือน เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 130 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**