กิจกรรม : วางระบบการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน

รายละเอียด :
    วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานการประชุมราษฎร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน เพื่อวางระบบการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างหัวหน้าครัวเรือนกับคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระดับตำบล ในการป้องกันโรค หากครัวเรือนใดไม่ให้ความร่วมมือจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563    อ่าน 87 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**