กิจกรรม : ประชุมชี้แจงการจัดตั้งหมู่บ้านรักษาศีล 5รายละเอียด :
    วันที่ 24 ก.พ. 58 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา ได้ทำการประชุมชี้แจงผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายที่อำเภอประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ปี 2558 จำนวน 33 หมู่บ้าน รวมเป็น 39 หมู่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ เฉลิมกระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 ทั้งยังเป็นการ สร้าง ภูมิคุ้มกันให้แก่ หมู่บ้านด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558    อ่าน 117 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**