กิจกรรม : เยี่ยมเยียนการพัฒนาห้วยคลองโกงรายละเอียด :
    วันที่ 23 ก.พ. 58 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา มอบหมายให้นายชัยศักดิ์ สุจริตธนารักษ์ ปลัดอำเภองานปกครอง ออกเยี่ยมเยียนดูการพัฒนาห้วยคลองโกง ม.1 ต.คลองปาง ซึ่งดำเนินงาน โดยกำนัน ต.คลองปาง ผู้ใหญ่บ้านทุกคน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ทุกคน ของตำบลคลองปางเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ตามโครงการ คลองสวย น้ำใส ของกระทรวง มหาดไทย ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมหมุนเวียนเป็นประจำทุกเดือนของตำบลคลองปาง ถือเป็นแบบอย่างที่ดี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558    อ่าน 114 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**