กิจกรรม : ออกตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียด :
    วันที่ 20 ก.พ. 58 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา ออกติดตามตรวจดูการจัดซื้อจัดจ้าง งบอุดหนุนเฉพาะกิจและงบอุดหนุนทั่วไปของ อบต.ควนเมา พร้อมทั้งเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างโดยเร็วเมื่อมีการส่งงานเรียบร้อยแล้วตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัด อบต.,ผอ.กองคลัง และผอ.กองช่าง ร่วม รับฟังและชี้แจง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558    อ่าน 80 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**