กิจกรรม : อบรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก


รายละเอียด :
    วันที่ 20 ก.พ. 58 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา ให้การต้อนรับนายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชน จ.ตรัง จัดให้มีการอบรม เกษตรกรเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระตุ้น การผลิตการพัฒนาสินค้า OTOP แหล่งทุนหนุน การผลิต การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การตลาด และได้ฝากข้อคิดให้พิจารณาหาอาชีพเกษตรอื่นเสริม โดยไม่พึ่งพาอาชีพ การทำสวนยางอย่างเดี่ยวซึ่งใน อ.รัษฎา มีปราชญ์ ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอยู่หลายคนยินดีที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558    อ่าน 69 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**