กิจกรรม : จัดเวทีแกนนำกลุ่มองค์กรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบรายละเอียด :
    วันที่ 12 ก.พ. 58 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยพัฒนาการ อ.และพัฒนากรประจำตำบล จัดเวทีแกนนำกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 58 บ.หน้าเขา ม.4 ต.หนองบัว เพื่อวางระบบ กิจกรรมกลุ่มอาชีพ การบริหารแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การกำหนดจุดเด่น ศักยภาพของหมู่บ้าน กำหนดจุดเรียนรู้ และการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558    อ่าน 75 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**