กิจกรรม : การจัดตั้งหมู่บ้านรักษาศีล 5
รายละเอียด :
    วันที่ 10 ก.พ.58 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา มอบหมาย ให้ นายประพันธ์ วรรณบวร พัฒนาการ อ.รัษฎา และนายอรุณ สิงห์โต วัฒนธรรม อ.รัษฎา ร่วมประชุมชี้แจงกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งของ อ.รัษฎา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนเมา เรื่องขอความร่วมมือ ในการจัดตั้งหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยยึดหมู่บ้านที่ตั้ง วัด โรงเรียน กองทุนแม่ของ แผ่นดิน และหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ปี 2558
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558    อ่าน 176 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**