กิจกรรม : พิธีมอบเงินและสิ่งของแก่ผู้สูงอายุรายละเอียด :
    วันที่ 6 ก.พ.58 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย บ.คลองโกง ม.1 ต.คลองปาง ซึ่งนายอุทัย แทนสุวรรณ กำนัน ต.คลองปาง เป็นผู้บริจาคเงิน ส่วนตัว ช่วยเหลือเป็นประจำ ทุกเดือน ส่วนสิ่งของ บริจาคโดย นายกฤษณะ บวรศุภศรี ผญบ. ม.2 ต.คลองปาง ซึ่งจัดช่วยเหลือ เป็นประจำทุกเดือนเช่นกัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ตามนโยบายของ กระทรวงมหาดไทยในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ที่น่ายกย่องชมเชย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558    อ่าน 116 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**