กิจกรรม : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานรายละเอียด :
    วันที่ 22 ม.ค.58 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ซึ่งมาทำการ ประเมินโรงเรียนวัดควนเมา อ.รัษฎา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ซึ่งโรงเรียนวัดควนเมาเคย ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ในปี 2554 และโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ในปี 2556 มาแล้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558    อ่าน 101 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**