กิจกรรม : ประธานมอบเกียรติบัตร


รายละเอียด :
    วันที่ 7 ม.ค.58 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ราษฎรและนักเรียนที่ชนะการคัดเลือกและประกวดที่ รพ.สต.หนองบัว ตามโครงการปลูกฝังพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพกับสุขบัญญัติ 10 ประการ โครงการรวมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บอกลาโรคเรื้อรัง สร้างสุขภาวะและวัยใสใฝ่รู้อนามัยเจริญพันธุ ช่วยส่งเสริมการฝากครรภ์คุณภาพ และสายใยรักแห่งครอบครัวในชุมชน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558    อ่าน 134 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**