กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ
รายละเอียด :
    วันที่ 11 ธ.ค.57 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา มอบหมายให้นายชำนาญ กานต์นภัทร ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองปรือ ร่วมกับที่ดินอำเภอรัษฎา ที่ดินอำเภอห้วยยอด นายก อบต. และปลัด อบต.หนองปรือประชุมประชาคมตำบลตามโครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ ทุ่งควนนาใคร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557    อ่าน 117 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**