กิจกรรม : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
รายละเอียด :
    วันที่ 2 ธ.ค.57 นายสุชิน สุธาชีวะ นอภ.รัษฎา ประชุมหัวหน้าส่วน ราชการ ทั้งสถานศึกษา อปท. รัฐวิสาหกิจ ทุกภาคส่วน ที่ห้องประชุม อำเภอรัษฎา เน้นย้ำ การปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ การประดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์ การประดับโต๊ะหมู่ เพื่อเทิดพระเกียรติ ให้สมพระเกียรติทุกกิจกรรมเพื่อแสดงพลังถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาว อ.รัษฎา วันที่ 2 ธ.ค.57 นายสุชิน สุธาชีวะ นอภ.รัษฎา เป็นประธาน ปล่อยแถวพนักงาน ลูกจ้าง อบต.คลองปาง และนักเรียนวัดเขาพระ เพื่อช่วยกันเก็บขยะบริเวณถนนหน้าตลาดลุงชมและถนนหน้าที่ว่าการ อ.รัษฎา ตามโครงการ ถนนสวยด้วยสองมือเรา ของ อบต.คลองปาง (โครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557    อ่าน 90 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**