กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการตำบล (กต.)
รายละเอียด :
    วันที่ 6 ต.ค.2557 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา ได้มอบหมายปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตำบล (กต.) คลองปาง ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการตำบลชุด ชปต. นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่ฯลฯ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ณ ศาลาฯ ม.6 คลองปาง เพื่อประสานงานตามวาระหมู่บ้าน/ตำบล และเน้นย้ำศูนย์ดำรงธรรม/การสำรวจข้อมูลความเดือดร้อน/แก้ไขปัญหาเชิงรุก ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ คสช.พร้อมได้มอบเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้ยากจน จำนวน 10 ราย ซึ่งได้รับสนันสนุนจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลคลองปาง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2557    อ่าน 79 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**