กิจกรรม : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมรายละเอียด :
    วันที่ 3 ต.ค. 57 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา ร่วมกับ นายสุทธินันท์ เดชวรรณ ปลัดอาวุโส และนายณัฐวุฒิ สังข์สุข ปลัดอำเภอ/เลขานุการศูนย์ฯ ได้ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรัษฎา ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์ และชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.) ในการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ เน้นการทำงานเชิงรุก และได้มอบหมายภารกิจให้ ชปต.ทำการสำรวจผู้ด้อยโอกาสเป็นภารกิจเร่งด่วน การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การให้คำปรึกษา การให้บริการเบ็ดเสร็จ การให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ หากเกินขีดความสามารถของ ชปต.ให้รายงานมายังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฯ พร้อมกำหนดให้ ชปต.จัดทำแผนงานประชุมประจำเดือน การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาแต่ละพื้นที่ และมาตรการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการรายงานและส่งต่อปัญหา มีผู้เข้ารับฟังการชี้แจงฯ ประมาณ 250 คน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2557    อ่าน 141 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**