กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพและปลุกจิตสำนึกแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ

รายละเอียด :
    วันที่ 2 ต.ค. 57 นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานในการประกอบกิจกรรม ซึ่งพระคุณเจ้าเจ้าคณะตำบลคลองปางมาปาฐกถาธรรมแก่ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในที่ประชุมประจำเดือน ซึ่งนายอำเภอได้เน้นย้ำถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ พร้อมแก้ไขปัญหาและนำความเจริญสู่หมู่บ้าน/ตำบลต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2557    อ่าน 74 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**