กิจกรรม : เยี่ยมโรงเรียน


รายละเอียด :
    นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา พบปะพูดคุยกับครูอาจารย์และเยี่ยมชมห้องสมุดใหม่โรงเรียนวัดควนเมา ต.ควนเมา ตามนโบายเรามีกรมหนึ่งกรมเดียว กลมเกลียวรัษฎา ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างมากให้แก่คณะครูอาจารย์ ที่นายอำเภอให้ความสำคัญกับสถานศึกษา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556    อ่าน 159 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**